Hamvazószerda az újraélesztés jegyében - 2014-03-06

Gaspari Gábor

2014. március 5., hamvazószerda fizikai és lelki értelemben is az újraélesztés jegyében telt a II. János Pál Katolikus Szakkollégiumban.

Szombathely Város Közgyűlése által a 2011. évben elfogadott „Szombathely Város a III. évezred 2. évtizedében” című társadalmi és gazdasági programjában fő célkitűzésként fogalmazódott meg az újraélesztés tömeges megismertetése a városban. Ezen döntésével Szombathely Közgyűlése útjára bocsátotta a „Szombathely, a Segítés Városa” elnevezésű programot.

A cél, hogy Szombathely lakosságának 30 százaléka (mintegy 25.000 ember) térítésmentesen megtanuljon újraéleszteni, ami jelentősen növelheti keringésleállás esetén az érintettek túlélési esélyeit közterületeken, munkahelyeken, sportolás közben vagy az élet bármely területén. Az újraélesztés megismertetésén keresztül az egymásra figyelés és segítés motivációit szeretnénk erősíteni Szombathely lakossága körében.

Az oktatáshoz ezidáig Szombathely összes intézménye, gazdasági társasága csatlakozott, a képzettek száma mára meghaladja a 13.000 főt. Ebbe a képzésbe a II. János Pál Katolikus Szakkollégium is bekapcsolódott március 5-én. Az oktatás során a mentőtisztek a reanimációs bábukkal együtt érkeznek az adott intézménybe, ahol egy óra időtartamban valósul meg az oktatás. Ennek során a résztvevők egy rövid oktatófilmet tekinthetnek meg, majd az elméleti oktatás után elsajátíthatják az újraélesztés gyakorlati fogásait a reanimációs bábúkon gyakorolva.

Az oktatás után a lelki újraélesztés élményébe vonta bele a szakkollégium közösségét a hamvazkodás szertartása és a nagyböjti időszakot megnyitó szentmise.

„Jézus Krisztus nem apró problémákat ’oldogat meg’, hanem bilincseket tör, a mi bűneink bilincseit oldja fel. Sokszor olyan mértékű a sebzettségünk, hogy csak Isten gyógyíthatja azt meg. Akarjunk újraéledni lelki halálunkból! Aki csak eltűri a nagyböjtöt, az elmulasztja az igazi húsvétot, a feltámadást a lustaságból, a közönyből, a megszokottságból, a kötöttségekből. Húsvét előttünk áll. Engedjük, hogy Jézus minket is újraélesszen! Van 40 napunk. Használjuk teljes szív­vel, kezdjünk el újból Isten akarata, tetszése szerint élni!” – hangzott el a szentmise homíliájában.

Gaspari Gábor


Worship Night és Dilemmacafé - 2014-02-17

Németh Norbert

Elsősorban 15-30 év közötti korosztályt várunk a február 27-én kezdődő
Worship Night és Dilemmacafé című rendezvényünkre!

Kezdés 18:00 óra. Helyszín: egyetemi A club, Károlyi Gáspár tér.


KELET 2014 Nyíregyházán - 2014-02-12

www.gorogkatolikus.hu

Február 7. és 9. között zajlott le Nyíregyházán a Görögkatolikus Főiskolai Lelkészség szervezésében a hatodik KELET, azaz a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek Találkozója. A háromnapos programra 160 fiatal, egyetemista és főiskolás regisztrált , akik Budapest, Kolozsvár, Marosvásárhely, Csíkszereda, Debrecen, Miskolc, Győr, Eger, Szombathely, Szeged, Debrecen és Sopron egyetemi lelkészségeiről érkeztek.

KELET 2014 Nyíregyházán

Pénteken játékos ismerkedésre, közös esti imára került sor, amit dr. Papp Tibor "Ifjúságpasztoráció a Hajdúdorogi Egyházmegyében" című előadása előzött meg. Szombaton olyan előadásokra került sor, melyek a bizánci egyház, a görögkatolikus egyház lelkiségét próbálták meg sokszínűen felvázolni. Bosák Nándor püspök úr nyitotta meg az előadásblokkot, melyben először Kocsis Fülöp püspök atya beszélt "Liturgia és élet" címmel, majd Nyirán János, dr. Jankáné dr. Puskás Bernadett, Kiss Attila, dr. Nagy Edit következtek. Bemutatásra került az ikonok világa, a Szent Liturgia egy-egy szimbolikus cselekménye, a szív imádsága, majd pedig a keresztény párkapcsolati kommunikáció jellemzői. Szombat délután párhuzamos programok hívták a vendégeket a Nyíregyházi Élményfürdőbe, az Egyházművészeti Gyűjtemény megtekintésére, a Jósa András Múzeum meglátogatására, a Monostory Viktória és Dalanics Zoltán által rendezett ikonkiállításra a római és görögkatolikus társszékesegyházak megtekintésére, majd este mindannyian a Görögkatolikus Farsangi Bálon vettek részt a fiatalok. A rendezvény záró programja vasárnap a 10 órakor kezdődő püspöki Szent Liturgia volt.

A rendezvény több szempontból is igazán sikeresnek tekinthető, ami köszönhető a nagyszámú bátor jelentkező egyetemistának, az őket ösztönző egyetemi lelkészeknek, a Szent Zsófia Leánykollégium kollégistáinak, egyházmegyénk kispapjainak, a Püspöki Hivatal munkatársainak, Rakaczkiné Vadász Viktóriának és dr. Vincze Krisztiánnak. Reméljük, hogy a KELET jövőre is sok embert tud magához vonzani, amikor az egész ország (Kárpát-medence) keresztény egyetemistái rendkívüli alkalmat kapnak ismerkedésre étapasztalatcserére.

(További képek a rendezvényről itt...)


Farsangi batyus bál fiataloknak a Martineumban - 2014-02-04

Pados Katalin

Hagyományteremtő szándékkal szervezett közös farsangi bált fiataloknak 2014. január 31-én a Szombathelyi Katolikus Egyetemi Lelkészség, a II. János Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégium, valamint a Szombathelyi Egyházmegye Ifjúsági Bizottsága a Martineum Felnőttképző Akadémián.

"A Biblia tanítja, mindennek megvan az ideje. Ideje van a gyásznak és a táncnak, a munkának és a pihenésnek is... Ezt jelzi a teremtéstörténet 6 munkás napja után a 7. nap ünneplése. Nem lehet hét napon át dolgozni se, de henyélni se. Ritmus kell az időbe, az élet rendet kíván..." - emlékeztetett dr. Németh Norbert egyetemi lelkész köszöntőjében. Azt kérte a résztvevőktől, hogy éljék meg a keresztény életörömöt a táncban, ezen a bálon, az ünnepi szórakozásban, és használják fel az alkalmat az emberi kapcsolatok építéséhez, a különböző közösségek közötti összhang megteremtéséhez. Norbert atya kiemelte, hogy nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy akkor is Krisztushoz tartozunk, amikor szórakozunk. "A szünnap a természet igénye. Benne rejlik a szívdobogásban és a zenében, a lombhullásban és a naplementében, a madarak esti elcsitulásában és az ember elalvásában. A szü­net természetes, hozzánk tartozik. Az ünnep viszont Isten ajándéka. Az ünnep a szünet meg­keresztelése, annak megemelése. Ünneppé emeljük ezt a szünetet, amit ez a farsangi éjszaka jelent nekünk. Minket nem a kábulat tart össze, hanem ennél értékesebb Titok, Isten szerettei vagyunk." - mondta.

A bálon résztvevő mintegy 120 fiatal elsősorban a Szombathelyi Egyházmegyéből érkezett, de a résztvevők köre - főként a szakkollégiumi testvérkapcsolatok miatt túlmutatott az egyházmegye határain is, hiszen Győrből és Sopronból is érkeztek fiatalok. A jó hangulatról és a nívós zenéről az Intermezzo Latin Club együttes gondoskodott, akiknek köszönhetően sosem volt üres a táncparkett. Önfeledten mulatott a hálás fiatalság, aki éppen nem táncolt, az asztaltársaságokban értékes beszélgetésekkel múlathatta az időt. A hajnalig tartó mulatságról mindenki élményekkel és értékes tombolanyereményekkel távozhatott. A közös szervezésnek folytatása következik: jövőre ugyanebben az időpontban, 2015. január 31-én várják a szervezők farsangi bálra az érdeklődő fiatalokat.


"A jelenségek mögött..." - KÉSZ előadás - 2014-01-30

Dr. Németh Norbert

A KÉSZ Szombathelyi Csoportjának első rendezvénye a 2014-es évben Horváth Árpád jezsuita, A Szív folyóirat főszerkesztőjének előadása lesz "A jelenségek mögött..." (Isten kitartó feltárulkozása az imában, a vallási hagyományaink által, a személyes és a közösségi életünkben) címmel 2014. február 13-án, csütörtökön, 18.30-kor a Nyugat-magyarországi Egyetem, Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Karának épületében (Szombathely, Berzsenyi tér 2. sz. alatt) a nagyteremben lesz. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

 

Alapvetően a szemlélődés lelkiségéről szól az előadás, hogy Istennel bűvöletében élni alapvetően egyféle nyelvtanulást jelent. Isten folyton kommunikálja magát, szeretete nem tud megmaradni magában, Isten állandó mondanivalóját azonban, az Igét, meg kell tanulni megérteni. Mert az ő nyelve az egész valóság úgy, ahogy van. Hogy ebbe a valóságba ne csak beledobva érezzem magam, szükséges látni a mélyebb összefüggéseket, a jelenségek mögül kibontakozó erőt, a kegyelemet, végső soron az Isten Országát. Ebben a sodrásban vezet minket a KÉSZ következő előadása, amire ezúton is meghívunk minden érdeklődőt!

 


A Győri Hittudományi Főiskola felvételi hirdetménye a 2014/2015-ös tanévre - 2014-01-28

Dr. Németh Norbert - igazgató

A 2014/2015-ös tanévben a következő új szakjaink indulnak: 

Hittanár nevelőtanár osztatlan tanári mesterképző szak egyszakos és kétszakos, nappali és levelező tagozaton.  Győrött (egyszakos), Szombathelyen egyszakos és kétszakos képzés is indul, ahol a következő szakpárok választhatók:

  • hittanár-nevelőtanár - magyartanár
  • hittanár-nevelőtanár - történelemtanár
  • hittanár-nevelőtanár - földrajztanár
  • hittanár-nevelőtanár – testnevelő tanár

Azok a hallgatóink, akik a kétszakos képzést választják, a közismereti tanári szakot a Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központban vehetik fel.  

A meglévő és az egyszakos képzésre a GYHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni (május 15-ig), a kétszakos képzésre pedig az országos központi felvételi eljárásban. Jelentkezési határidő: 2014.február 15.

A képzések állami ösztöndíjas és önköltséges formában indulnak.

Meglévő képzéseink:

  • Teológia osztatlan
  • Hittanár-nevelőtanár mesterszakos képzés
  • Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszakos

Kollégiumi elhelyezést biztosítunk a szombathelyi II. János Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégiumban!

Szórólap/tájékoztató letöltése...

További részletek megtalálhatók az alábbi elérhetőségeken:

Győri Hittudományi Főiskola

9021 Győr, Káptalandomb 7.

Tel.: 06/96/313-055

 

E-mail:tanulmanyiosztaly@gyhf.hu 

Győri Hittudományi Főiskola Szombathelyi Hittanár Szak

9700 Szombathely, Szily János utca 3.

Tel:06/94/319-151

E-mail:kyrie@t-online.hu

www.gyhf.hu

www.szakkollegium.martinus.hu

 


Farsangi Bálba hívunk! - 2013-12-22

Németh Norbert

Szeretettel hívunk és várunk Ifjúsági Farsangi Batyus Bálunkba 2014. január 31-én a Martineum Felnőttképző Akadémia dísztermébe (9700 Szombathely, Karmelita u. 1.)

A bál a Szombathelyi Katolikus Egyetemi Lelkészség, a II. János Pál Katolikus Szakkollégium és a Szombathelyi Egyházmegye Ifjúsági Bizottsága közös szervezésében valósul meg.

 

Zene: Intermezzo Latin Club (http://www.intermezzolatinclub.hu)

 

 

Belépőjegy elővételben 1.500,- Ft-ért vásárolható az alábbi helyszíneken:

  • a Szombathelyi Egyházmegye Ifjúsági irodájában (9700 Szombathely, Karmelita u. 1.)
  • II. János Pál Katolikus Szakkollégiumban (9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 10-12.)

A bál idején a helyszínen büfé-szolgáltatás vehető igénybe.  Kapunyitás: 19 órakor.
Belépés alkalomhoz illő öltözetben!


Karácsony a szakkoliban - 2013-12-13

Áder Andrea, Kausits Anita, Horváth Rebeka

December 11-én ünnepelték az egyetemisták a Szakkollégiumban a karácsonyt. Az ünnep első része az Egyházmegyei Papi Otthonban kezdődött, ahol az atyáknak adtak a szakkollégisták egy zenés adventi-karácsonyi műsort, ami egy kedves beszélgetéssel és finom falatokkal zárult.

Majd közös szentmisével folytatódott a karácsonyozás a Szakkollégiumban. A szentmisén Norbert atya a következőre hívta fel a figyelmünket: "Szent Ágoston szerint a világtörténelem: a szeretet két formája közti harc. Önmagunk szeretete, amely szemben áll a másik embernek az önmagunkról való lemondásig eljutó szeretetével. Minket meghívtak a Másik szeretetére, az ingyenesre, a végsőkig kitartóra, a magunkat sem kímélőre. Ebben a feladatban nem vagyunk egyedül. Számíthatunk mindenekelőtt Istenre és egymásra is. Erről tanít karácsony minket. Előttünk jártak az első karácsony szereplői, a másikat szolgálók. Tanuljuk el tőlük karácsony titkát!"

A Szentmise után a Szakkollégium lelkes kis csapata adott karácsonyi műsort az egész közösségnek. A Közösségben kéthetente szokásos közvacsora következett "ünnepi köntösben". A közvacsorának a célja, hogy a szakkollégistákat kimozdítsa a megszokott lakó-környezetükből és az egész kollégium együtt töltsön egy estét egyszerű finomságok mellett és közösségi játékokkal.

Ennek az estének a házigazdái egy adventi vásárral, finom forralt-borral, adventi zenével vendégeltek meg a szakkollégium közösségét.


Kész advent a szakkollégiumban a Weöres Sándor Színház művészeivel - 2013-12-11

Dr. Németh Norbert

 

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Szombathelyi Csoportja ádventi estét szervezett 2013. december 8-án a II. János Pál Katolikus Szakkollégiumban Csillagfényes éjjelen... mottóval. A zenés adventi hangulatról Lévai Timi és Poppre Ádám, a Weöres Sándor Színház színészei gondoskodtak.

A Püspöki Sörház tornatermét megtöltötték az érdeklődök, akik előbb karácsonyra felkészítő elmélkedést hallgathattak meg, majd a város kedves színészeinek az összeállítása következett. Előbb a saját dalaikból kaptak válogatást a közönség tagjai, majd az adventi és a karácsonyi dallamok is felcsendültek a duó előadásában.

Nem lehet egy mobil-töltőn spórolni, hogy csak egy kicsit töltöm, nem lehet csak egy fél percig, csak egy csöppöt tankolni a benzinkúton, mert ennek a kicsit töltök, kicsit tankolok hozzáállásnak megvan a maga következménye, nem fogok működni, nem tudok haladni. Nem lehet megspórolni az adventet és privát vagy munkahelyi ügyeinkből, gondjainkból beleesni az ünnepbe.

„Készítsétek az Úr útját!” Az út mindig valahová, valakihez vezet, amely sehová nem vezet, az labirintus, nem út, hanem útvesztő. Arra akar ráébreszteni a karácsony, hogy Isten útja hozzánk, emberekhez vezet, ez lesz az ünnep lényege. Az ember útja pedig Istenhez kell, hogy vezessen, erre szólít az advent. Elindulni a fény után, elindulni a bűnbánat útján, elkezdeni rendbe rakni a rendbe tenni valókat. Ha Isten útja az emberhez vezet, az ember útja Istenhez tart, akkor van találkozás Isten és ember között, ennek a boldog találkozásnak az előkészítéséhez kaptunk segítséget Lévai Timitől és Poppre Ádámtól. Az este zárásaként egy ünnepi fogadással kedveskedtek a szervezők.

A KÉSZ Szombathelyi Csoportjának következő rendezvénye Horváth Árpád jezsuita, A Szív folyóirat főszerkesztőjének előadása lesz „Hogyan kommunikálunk?” címmel 2014. február 13-án, csütörtökön lesz 18.30-kor a Nyugat-magyarországi Egyetem, Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Karának épületében (Szombathely, Berzsenyi tér 2. sz. alatt) a nagyteremben lesz. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

 

 

 


Adventi hétvége beszámolója - 2013-12-04

Áder Andrea

2013. november 29-30-án tartotta adventi hétvégéjét a II. János Pál Katolikus Szakkollégium, ahova Ipacs Bence atyát hívták meg a lelkigyakorlat vezetésére. Az elmélkedések között – melyek az embernek lenni, jó embernek lenni és jó keresztény embernek lenni témával foglalkoztak – lehetőség nyílt a hallottak feldolgozására, átértékelésére. Ehhez kapcsolódóan péntek este filmvetítésre is sor került, melyet szombaton kiscsoportos beszélgetések során dolgozhattak fel a jelenlévők.

A szentségimádás és a szentmisék új erőt adtak a szakkollégistáknak a nehéz hétköznapokra, így már mindenki lelkileg feltöltődve, igaz szívvel készülhet a karácsonyra.

 


Szakkolis hétvége Csempeszkopácson - 2013-11-19

Áder Andrea

2013. november 15-én indultunk busszal 13 szakkollégista társaságában Csempeszkopácsra. Fél 4-kor foglaltuk el szállásunkat a Kopácsi Füves Portán, ahol már vártak minket szállásadóink.

A táskák lepakolása után néhányan nekiálltak elkészíteni a pizza tésztát a pénteki vacsoránkhoz. Este 6 órakor Norbert atya misét mondott a helyi Árpád-kori templomban, majd meghallgathattuk a falu, illetve a templom történetét és körbecsodálhattuk a középkori épületet. A szentmise után már mindenki éhes volt, így az elkészült vacsora pillanatok alatt elfogyott. Ezt követően benéztünk a falu tekepályájára, ahol a helyi csapatnak szurkoltunk, majd mi is kipróbálhattuk magunkat a tekézésben. Mire visszaértünk a szállásra, már egy befűtött szauna várt minket, amit a többség ki is használt. A péntekről szombatra virradó éjszakán borozással, teázással, nassolással egybekötött társasjátékozás volt a program. Szombaton a reggeli után vendéglátónk kinyitotta nekünk a falu múzeumát, ahol mondott néhány szót a látnivalókról, majd körbejártuk a helyiségeket. Mindenki talált számára érdekes dolgokat, mind a földrajz, mind a történelem vagy a néprajz iránt érdeklődők. De a legjobban várt program csak ezután következett, tíz órától ugyanis lovaglás várt ránk. A kétórás program a legemlékezetesebb pillanatok közé tartozik, mindenki nagyon élvezte. Délben még főztünk egy gyors ebédet, és bár még szívesen maradtunk volna pár napot, délután 3-kor busszal indultunk haza kellően elfáradva, sok-sok élménnyel.

Reméljük, hogy mielőbb visszatérhetünk Csempeszkopácsra, és ismét felpattanhatunk a nyeregbe.

 

 

 


Kurzusok 2013-14 - 2013-11-13

Dr. Németh Norbert

Az alábbi kurzusok indulnak a 2013-14 es tanév második félévében.

 

 


Megszépült a Szombathelyi Katolikus Egyetemi Lelkészség temploma a Szent Norbert Templom - 2013-10-18

Dr. Németh Norbert

Október 16-án kettős ünnepe volt a Petőfi Sándor utcában található Zárda-templomnak: az Isten segítségével kívül-belül megszépült templom megáldására került sor szentmise keretében, amelyen a Gondviselés ajándékaként kapott új tanévhez kérték az egyetemisták és oktatóik az Ég segítségét.

A Szentlélek-hívó szentmisét és a homíliát dr. Veres András megyéspüspök mondta, amelyben külön kitért arra az igényességre, amelyet egy értelmiségi ember önmaga számára is feladatként jelöl meg: nemcsak a tanulmányokban előrehaladni, hanem a hitben is gazdagodni, nemcsak a szellemet művelni, a tudást gyarapítani, hanem az Istennel megélt kapcsolatban is el kell mélyülni.
Kellő előkészítés után, a Szent Norbert Templom Képviselő Testülete Császár István székesegyházi plébános atya támogatásának birtokában, az egyházi és állami engedélyeket beszerezve, minden pályázati lehetőséget kihasználva a templom teljes felújítását kezdeményezte. Májusban — a pénz és a lehetőségek adta ütemben — elkezdődött az egyházközség életének egy különleges korszaka, a templom-felújítás a Szombathelyi Egyházmegyétől kapott 8 m Ft-os támogatásból, az EMMI-től pályázati úton elnyert 4 m Ft-os támogatásból és a szegény asszony 2 fillérjéből a templom közösségének 5 éves adományaiból, közel 6 m Ft-ból.

Nemcsak az eredeti állapotot kívánta visszaállítani a közösség, hanem egy szebbet! „Egy új szempont jelent meg számomra a mai szentmise felajánlásakor, elmélyült az ’áldozat’, összekovácsolódott a közösség. Az eredmény több lett, mint amennyit terveztünk. Nemcsak a templom szépült, hanem az egység is épült.” - fogalmazott dr. Németh Norbert, egyetemi lelkész.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ és a Szombathelyi Egyházmegye 2011-ben alapította meg a Szombathelyi Katolikus Egyetemi Lelkészséget, egy évvel később, 2012-ben az Egyházmegye megalapította a II. János Pál pápáról elnevezett Szakkollégiumát, hogy lehetőséget biztosítson - az egyetemi oktatással párhuzamosan - a szakkollégistáknak arra, hogy a csapatmunka közösségi örömeit megtapasztalják, a tanulmányaikat magas szinten művelhessék és hitben gazdagodjanak, amelynek elsődleges tere a Szent Norbert Templom. Az egyetemi lelkészségnek és a szakkollégiumnak vitathatatlanul ez a templom a „lelke”, a közös halmaz, ahol a szakkollégisták és a nem-szakkollégista egyetemisták találkozhatnak Istennel és egymással.
„Ezt szolgálják ennek a megszépült templomnak az imádságos és liturgikus programjai, amelyre szeretettel hívják és várják nemcsak a Szombathelyen felsőfokú tanulmányokat folytató diákokat, hanem azokat a szombathelyieket is, akik más városban végzik egyetemi és főiskolai tanulmányaikat.” -fogalmazott dr. Veres András megyéspüspök a templom-megáldást követően.

További képek a galériában...


Egyetemista Hittan indul a II. János Pál Katolikus Szakkollégiumban - 2013-09-17

Dr. Németh Norbert - igazgató

2013. szeptember 19-én, csütörtökön kezdődik az egyetemista hittan 20.30-kor a II. János Pál Katolikus Szakkollégium (Hollán E. u. 10-12.) szemináriumi teremében.

Mi is ez? Sokkal inkább közösség, mint hittan! Közösség, ahol korban és mentalitásban Hozzád közeli egyetemistával beszélgethetsz a Téged leginkább érintő kérdésekről. Kb. 1,5 órás találkozásokban - szeretnék elmélyíteni a hitünket egy olyan közösségben, ahol a csoport tagjainak már vannak hitbeli ismereteik és tapasztalataik és igénylik, hogy egy keresztény közösség tagjai legyenek egyetemi éveik alatt. Azokat várom, akik szeretnék jobban megismerni hitüket, egyházunkat, Istent, egymást és saját magukat is és eközben szívesen vannak együtt!

Várlak Benneteket minden csütörtökön 20.30-kor az egyetemisták hittanára!


Egyetemista tábor a Martineumban - 2013-09-03

Teleki Blanka, B. Markovits Eszter

Őszintén be kell vallanom, hogy fájó szívvel mondtam le a gólyatáborról, hiszen úgy gondoltam, hogy ki fogok maradni valamiből, ha nem veszek részt az össznépi beavató szertartáson. Aztán megérkeztem a 2013. augusztus 28-31. között a Martineum Felnőttképző Akadémia megrendezett katolikus egyetemista táborba, ahol kételyeim napról-napra oszlottak szét. 

   Az első napot a szervezők az ismerkedésre szánták. Nem csak egymás nevét és tevékenységeit próbáltuk memorizálni, de a saját tulajdonságainktól a nagyobb csoportok közös vonásai felé haladva kerestük a helyünket a közösségben. A tábor egyik legmaradandóbb élménye a Teleshop volt, ahol a csapatok maximálisan bemutathatták kreativitásukat.
   Másnap a hangsúly a lélekre került. A szentmise, elmélkedés, csoportos beszélgetések a másik embert új oldaláról mutatták be: ki hogyan éli meg a hitét, miként kommunikál Istennel, stb. Megosztottuk egymással élményeinket. A gondolatok elindításában Gábor atya volt segítségünkre, aki humorával, és őszinteségével lehengerelte a csapatot. A napot a Szentségimádás koronázta meg.

   Pénteken került sor „állóképességünk felmérésére”. Kezdetként a Püspöki Palotában gyönyörködhettünk. A városismereti vetélkedő során Szombathely látványosságairól tudtunk meg háttér információkat. A felsőbbévesek bemutatták nekünk az összes létező szakot és termet, ahová csak tévedhetünk. Miután ebédkor feltöltekeztünk munícióval, először az eszünket (Egy perc és nyersz!), majd a testünket dolgoztattuk meg (méta).  A fülünkre és a képzelőerőnkre volt szükség, hogy átéljük a Feltámadás víziói a zenében című előadást. Majd a latin életérzésbe kóstolhattunk bele az Intermezzo Latin Klubnak köszönhetően. Késő estig roptuk. 
   A búcsúzás napján sem a könnyeké volt a szerep, hiszen tudtuk, hogy a közösség számára ez a kezdet. Összeszedtük hát, hogy ki mit élt át az elmúlt napokban, és hálát adtunk azért, hogy itt voltunk, és együtt lehettünk.


Istenről egymás közt (ahogy a TV látott minket) - 2013-08-29

Dr. Németh Norbert - igazgató

Ez a mottója a Katolikus Egyetemi Lelkészség gólyatáborának, amelyet keresztény egyetemistáknak és főiskolásoknak szerveztek, immár második alkalommal. A Martineumban eltöltött három nap lelki és szabadidős programokat kínált a fiataloknak.

Videófelvétel

Csépányi Gábor budapesti káplán éppen arról beszél a fiataloknak, hogy az orvosi egyetem elvégzése után hogyan választotta a papi hivatást. Családjának és szűkebb környezetének is időre volt szüksége, amíg elfogadta elköteleződését Istennel. Az egyetemi lelkészség tábora hitük megerősítésében is segít a fiataloknak amellett, hogy közösségi élményeket nyújt.

Németh Norbert egyetemi lelkész
A keresztény, hitüket élő fiatalok is igénylik a kikapcsolódásnak, a közösségnek, a küzdelmeknek, a közös sportnak a világát, és arra gondoltunk, hogy egy ilyen tábor keretei között erre is tudunk lehetőséget adni, ezeknek az igényeknek is teret tudunk biztosítani 21:07 ugyanakkor egy lelki elmélyülést, egy spirituális töltekezést is szeretnénk biztosítani nekik az induló tanév előtt.

A táborban 45 fiatal vesz részt, többségük szeptemberben kezdi felsőfokú tanulmányait. A programokat az Egyházmegyei Kollégium felsőbb éves diákjai állították össze. Az első nap tréfás, játékos ismerkedési feladatai után lelki napot szerveztek.

Szmodics Petra III. éves egyetemi hallgató
Esett arról is szó, hogy a fiatalokat a mai életben mi segíti ill. mi gátolja a hitük megélésében, sokan elmondták, hogy nagyon fontos a társadalom, a környezet, amiben élnek, és azt mondták, hogy itt a kollégiumban minden olyan lelki dolgot megkapnak, amire csak szükségük van.

A résztvevők közül többen az egyházmegyei kollégium lakói lesznek szeptembertől, ezért is választották a klasszikus helyett a keresztény gólyatábort.

Teleki Blanka I. éves egyetemi hallgató
Úgy gondolom, az, hogy milyen közösségbe kerülök, az nagyban befolyásolja majd, hogy hogyan teljesítek majd az egyetemen, másrészt milyen emberekkel ismerkedem meg, ezért jutott a választásunk erre a kollégiumra, és az, hogy melyik gólyatábort választottam, az ennek a függvényében működött.

A közösségépítést és a lelki elmélyülést szolgáló beszélgetések és előadások mellett sportprogramokat, latin estet szerveztek, az utolsó napon pedig városismereti akadályversenyen, játékos formában ismerkedtek Szombathellyel és a város nevezetességeivel a táborozók.


Figyelem! Szent Imre ösztöndíj lehetőség! - 2013-08-23

Dr. Németh Norbert - igazgató

Szent Imre ösztöndíj

A Katolikus Központi Alapítvány pályázatot hirdet a Szent Imre ösztöndíj elnyerésére. Pályázhat minden 9-12. osztályos középiskolás, vagy felsőoktatási intézményben nappali tagozaton, első diplomás képzésben részt vevő, magyarországi tanintézményben tanuló katolikus fiatal. 

A pályázatok elbírálása elsősorban a tanulmányi eredmény, az egy főre jutó jövedelem, a testvérek, eltartottak száma, a hitoktatásban és a közösségi életben való részvétel alapján történik. Döntés és kiértesítés 2013. decemberben várható.

Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni. A kuratórium döntése után az Alapítvány az ösztöndíjassal szerződést köt az ösztöndíj folyósításának feltételeiről. A megkötött szerződés egy tanulmányi évre szól, az ösztöndíj újabb pályázat alapján ismételten elnyerhető. A Kuratórium határozata értelmében nem fogadható el annak a pályázata, aki az előző évi ösztöndíj-szerződésben foglalt kötelezettségének nem tett eleget.


Az ösztöndíjra pályázni kizárólag pályázati űrlapon lehet. Nyomtatványt bélyeggel ellátott válaszborítékkal az Alapítványtól lehet igényelni, vagy internetről is letölthető innen. Információ telefonon: 1/342-6959 (munkaidőben). A pályázathoz csatolandó az oktatási intézmény vezetőjének, a helyi plébánosnak, hitoktatónak az ajánlása. 

A pályázatokat 2013. szeptember 20-ig kell benyújtani postán a Katolikus Központi Alapítvány címére: 1071 Budapest, Városligeti fasor 45. A borítékra kérjük ráírni: „Ösztöndíj pályázat”. Csak a határidőre beérkezett és pontosan kitöltött pályázatokat tudjuk elbírálni. A kiértesítés postázásához a pályázat mellé bélyeggel ellátott, megcímzett válaszborítékot kell csatolni. A pályázatokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza - olvasható a pályázati űrlapon.


Egyetemista Táborba hívunk! - 2013-05-30

Mucza Béla

A Szombathelyi Katolikus Egyetemi Lelkészség ismét Egyetemista Tábort szervez a Martineum Felnőttképző Akadémián 2013. augusztus 28-31. között keresztény egyetemistáknak és főiskolásoknak! A tábor mottója: ISTENRŐL EGYMÁS KÖZT Vezeti: Dr. Csépányi Gábor káplán (Budapest)

A szervezők ki mit tuddal, sporttal, szentmisével, beszélgetésekkel, előadássokkal, filmmel, latin esttel (Intermezzo Latin Club), akadályversennyel várják az érdeklődő fiatalokat.

Az ismert egyetemi gólyatáborok alternatívájaként keresztény gólyatáborunkba  a kezdő egyetemisták és főiskolások mellett számítunk minden olyan vallásos fiatalra is, akik már régebb óta részt vesznek az egyetemi képzésben és igénylik, hogy egy keresztény közösség tagjai legyenek egyetemi éveik alatt.

A tábor egyszerre lelki és szabadidős program, találkozási lehetőség Istennel és egymással.

A tábor tervezett programja letölthető innen!

Részvételi díj szállással és teljes ellátással: 5.000.- Ft

 Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 15.

 Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:

Martineum Felnőttképző Akadémia; 9700 Szombathely, Karmelita u. 1. Pf. 211.

Tel. 94/514-354 vagy e-mailen: markovits@martineum.hu

Programfelelős: B. Markovits Eszter 


Tanév végi hálaadás a Szakkollégiumban - 2013-05-30

Maurer Péter

Június 11-én tartotta a II. János Pál Katolikus Szakkollégium tanévvégi Tedeumát a Kálvária-templomban, majd egy vacsorával egybekötött zenés táncház keretében köszönte meg Németh Norbert atya az intézmény nyelvtanárainak, kurzusok oktatóinak és munkatársainak az elmúlt iskolaévben végzett szolgálatukat.
(Képek a galériában.)

A szentmise homíliájában Norbert atya visszatekintésre, hálaadásra hívott a mögöttünk hagyott tanévvel kapcsolatosan és előretekintésre az előttünk álló nyár adta lehetőségek vonatkozásában.

Szakkollégiumunk az egyetemi évek hatalmas esemény- és élménysornak ad néhány évnyi keretet, lehetőséget. E falak között folyó munka értéket teremt és közvetít, közösséget hoz létre és gazdagítja a szakkollégisták életét. Olyan emberek kapcsolódtak egy éven keresztül kollégiumi közösségbe, akikkel lehetett közös célokat találni és megvalósítani.

2013. január 1-től a Hollán Ernő utca 4. sz alatti ingatlan is a Szakkollégium működtetésébe került át az ott lakó kollégistákkal együtt. A két épületben összesen 33 szakkollégista és 14 kollégista lakik, továbbá 3 török állampolgárságú diák, akik Erasmus ösztöndíjjal a Savaria Egyetemi Központban tanulnak.

A Szakkollégiumunkban a Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ mindhárom karán és a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központjában, valamint a Grazi Egyetem oberwarti képzési központjában tanulmányokat folytató egyetemisták laknak.

A 2013/2014-es tanévre is olyan keresztény fiatalokat hívunk a szakkollégium közösségébe, akik Szombathelyen tanulnak szeptembertől és szeretnének egy olyan helyen lakni, ami egyszerre szellemi műhely, nyüzsgő, vidám közösség.

További információk a felvételivel kapcsolatosan: www.szakkollegium.martinus.hu

A jelentkezés határideje: 2013. augusztus 15.


Élménybeszámoló az ágfalvai íjász EB-ről - 2013-05-28

Kalmár Bernadett

Október óta izgatottan készültem nap, mint nap, hogy a legjobbat hozzam ki magamból a májusi HDH-IAA Íjász Európa Bajnokságon. Nagy izgalommal vártam, hogy végre vége legyen a szorgalmi időszaknak és egy hetet tölthessek Ágfalván kedvenc sportomnak hódolva.

A verseny maga 5 napos volt. Az első nap, május 21-én regisztráltunk, leellenőrizték a felszerelésünket, és utána úgymond „szabad edzésen” vehettünk részt. Nagyon profi volt a szervezés, a belövő pálya is színvonalas volt. Gyakorolhattunk táblákra, valamint állat célokra is. Második nap kezdődött a verseny. Kis csoportokban mentünk ki az erdőre. Három pályát építettek ki nekünk, minden nap másikat lőttünk végig. A verseny lényege, hogy kinn a természetben 28 célt kell meglőnünk. Csak egy lövésre van lehetőségünk. A célok mű állatok, berajzolva rajtuk a zóna, amit el kell találni. Szív körüli zóna 10 pont, tüdő 8 pont, test 5 pont, viszont szarv, pata 0. A célok maximum 27 méteren voltak kinn, lőttünk síkon, meredeken felfelé, vagy lefelé. Ez adja a kinti íjászat lényegét, hogy fel tudjuk-e becsülni a távot és azt, hogy milyen szögben kell lőnünk, ennek megfelelően számolunk a röppályával és így célzunk. Az én kategóriám az ösztönös vadászreflex kategória. Teljesen csupasz az íj, nincs semmi „kütyüvel” felszerelve, számomra ez adja a sport szépségét.

Minden versenynap az ellenfeleimmel egy csapatba voltam beosztva. Első nap, kisebb csoda folytán, a legjobb pontot lőttem, és így vezettem az összetettet. Második nap az A pályára mentünk lőni. Sajnos itt már ellenfeleim megközelítettek pontban, a 2. helyezett 1 pontra volt tőlem. Egyre nagyobb volt a nyomás rajtam, mivel az EB-nek picit az esélytelenek nyugalmával indultam neki. Tisztában voltam vele, hogy én mit tudok, és a többiek mit tudnak lőni, ezért elhatároztam, hogy a harmadik napon megpróbálom kihozni magamból a legjobbat és nem törődni vele, hogy hol végzek. Így is lett, sikerült nagyon szép pontot lőni, viszont lecsúsztam a második helyre. Innen már fordítani nem tudtam, de elégedett voltam a teljesítményemmel.

Utolsó napra maradtak a döntők, ahol 6 célt kellett meglőni, de ez már a nyilvánosságnak szólt. Egyesével mondták be mindenki eredményét a hangosba, így a többi íjász is velünk örülhettek a szép eredményeknek. Voltak, akiknek sikerült itt még fordítani a sorrenden, főleg, ha minimális volt a pontkülönbség.

Délután került sor az eredményhirdetésre, ahol a Magyar Íjász Szövetség elnöke, Vánky Sebastian adta át az érmeket, majd közösen meghallgattuk a magyar himnuszt. Hatalmas élményekkel gazdagodtam ebben az öt napban, nagyon sok barátságot kötöttem, és nagy örömmel tölt el, amikor visszagondolok ezekre a napokra. Olyan volt, mintha heteket töltöttem volna Ágfalván, jó volt kiszabadulni a mindennapok rohanásából és élvezni ezt a szép sportot és a természetet is.

Köszönöm mindenkinek, aki támogatott, segített, szurkolt. Legfőképpen a II. János Pál Katolikus Szakkollégium segítségét szeretném megköszönni, hogy biztosították nekem az edzéshez a helyszínt, valamint mindenféle támogatást, nélkülük nem tudtam volna ilyen eredmény elérni.

 


Elkötelezettség az olvasás mellett - 2013-05-28

SEK Könyvtár

 A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvtára (Szombathely) TÁMOP pályázatban vállalta, hogy évente egy alkalommal, kampánnyal népszerűsíti az olvasást az Ünnepi könyvhéthez kapcsolódóan. Ebbe a programba kapcsolódott be a Szombathelyi Katolikus Egyetemi Lelkészség is június 6-án. A Lelkészség templomában (Szent Norbert Templomban) is olvasópontot állítottak fel a szervezők.

 A projekt évente ismétlődően, az ünnepi könyvhét megjelenő kiadványaira építve reggeltől estig tartó hangos felolvasással/kampánnyal kívánja bevonni az olvasásba, az olvasás iránti igény felkeltésébe valamennyi célcsoportot az óvodásoktól a felnőttekig. A közösségben végzett élményszerű olvasás mellett cél a kortárs irodalom megismertetése.


Élménybeszámoló a kőszegi kirándulásról - 2013-05-14

Németh Norbert

2013. 05. 03-án péntek délután indultunk Szombathelyről Norbert atya és hat kollégista társaságában. Úti célunk a Kőszegi-hegység volt. Szállásunkat pedig Kőszegszerdahelyen egy ódon kis plébánián foglaltuk el.
Még aznap, a kora esti órákban részt vettünk a város szívében, egy esti misén Norbert atya vezényletében. Ezt követte némi városnézés, majd a várva várt vacsora egy kedves olaszos étteremben. Péntekről szombatra virradó éjszakán sajttal és finom borokkal egybekötött társasjátékozás volt a program. Másnap reggel felkerekedtünk a Kőszegi-hegységbe. A gyalogtúrán jó kezekben voltunk erdőmérnök társunknak köszönhetően, aki biztos helyismerettel vezetett minket. Tájékoztatást kaptunk a hegységben előforduló növényvilágról és a hely geológiai múltjáról. Izgalmas és érdekes utunkat némi barlangfelfedezés tette még emlékezetesebbé. A nap végén kellően elfáradtunk, teli élményekkel távoztunk és várjuk, hogy mihamarabb viszont lássunk téged Kőszegi-hegység!


KÉSZ - 2013. májusi rendezvények - 2013-04-30

Németh Norbert

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szeretettel hívja és várja Önt a következő rendezvényeire:
Helyszín: Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium, I. emelet, díszterem. (Szhely, Széchenyi I. u. 2.)

1./ Előadó: Dr. Németh Norbert - egyetemi lelkész (Szombathely)
Előadás címe: Mibe lettünk beavatva? - a keresztény öntudatunkról
Időpont: 2013. május 9. (csütörtök) 18.00 óra.

2./ Előadó: Dr. Korzenszky Richárd OSB perjel (Tihanyi Apátság)
Előadás címe: Mire neveljük gyermekeinket?
Időpont: 2013. május 23. (csütörtök) 18.00 óra.


Katolikus szakkollégiumok találkozója - 2013-04-21

Németh Norbert

A programsorozat célja, hogy győri, a soproni és szombathelyi Katolikus szakkollégiumban lakó hallgatók megismerhessék egymást és akár életre szóló barátságokat is köthessenek, különböző vetélkedők, játékos programok, lelki alkalmak során.
Az első találkozó a soproni Szent Pál és a győri Szent László szakkollégiumok részvételével történt Győrben. Eleinte az előbb említett két kollégium tartotta fenn a kapcsolatot.
Miután szeptemberben megnyitotta kapuit a II. János Pál Katolikus Szakkollégium Szombathelyen, vállaltuk, hogy ez az esemény nálunk kerüljön megrendezésre, 2013. április 12-13-án. A szakkollégisták pénteken estefelé érkeztek, a hosszú út után paprikás krumplival és forró teával vártuk őket. A vacsora után a vendégek és a házigazdák is megismerhették egymást a játékok során. Ezután egy Szentmisén vettünk részt, melyet Németh Norbert Atya, a szakkollégium igazgatója celebrált. Ezt követően a Szökős Néptáncegyüttes jóvoltából táncházon vehettünk részt. Az estét egy táncos mulattsággal zártuk.
Másnap a reggeli után, a felfrissülés érdekében számháborúztunk a Parkerdőben. Az éhes sereg visszatért a főhadiszállásra, ahol bolognai spagetti elfogyasztása után nehezen, bár, de elbúcsúztunk egymástól, az őszi viszontlátás reményében.
Reméljük, sikerül hagyományt teremtenünk, és megmarad a győri, a soproni és a szombathelyi Katolikus szakkollégiumok közötti jó kapcsolat.


EGYETEMI PASZTORÁCIÓS KONFERENCIA SZOMBATHELYEN - 2013-04-09

Németh Norbert

A Szombathelyi Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezte Hittel az egyetemen címmel a XIX. Egyetemi Pasztorációs Konferenciát (a Kárpát-medencében szolgáló egyetemi lelkészek számára) 2013. április 4. és 6. között a Martineum Felnőttképző Akadémián, Szombathelyen. A konferencia témáját a Katolikus Egyház tematikus éve adta, amit az egyetemen végzett szolgálathoz igyekeztek a résztvevő lelkészek aktualizálni, így születetett a konferencia címe is: „Hittel az egyetemen”. Az előadók többször is hangsúlyozták: „A Hit Éve ajándék és lehetőség”.

A keresztény hit biztos ismeretében, az abban való megerősödésben és a hitközvetítés speciális lehetőségeinek megismerésében kívánt segíteni a konferencia. A konferencia egyszerre biztosított lehetőséget a résztvevőknek a lelki töltekezésre és a továbbképzésre.

Céljaként négy területet jelölt meg: 1. A Kárpát-medence területén tevékenykedő egyetemi lelkészek számára továbbképzési és találkozási lehetőség biztosítása. 2. Az információcsere megkönnyítése, ötletek, tapasztalatok, módszerek megosztása. 3. Közös gondolkodás e sajátos lelkipásztori terület helyzetéről, változásairól, lehetőségeiről. 4. A jelenlévők megerősítése, bátorítása a kitartó munkára e missziós területen, az egyetemi pasztorációban.

A vallási tudatlanság a szegénység egy új, nagyon súlyos formájaként jelenik meg a világunkban. Sok esetben ez a „szegénység” érinti magukat az egyetemi lelkészségekhez tartozókat, vallásukat gyakorló egyetemistákat is. A Hittel az egyetemen mottóval megrendezett konferencián többször is szóba került (előnyeivel és nehézségeivel) az a közeg, ahol magát a szolgálatot végzik a lelkészek.

Az egyetemi élet különösképpen is missziós terület. A személytől személyig tartó kapcsolatok által kézről kézre adhatjuk a fiatalokat, szívtől szívig működő, nagyon személyes pasztorációban lehet csak közösségeket építeni. Hiteles létünk nagyobb jelentőségű, mint programjaink. Munkánkhoz életfogytig tartó tanulás kell, ez erőfeszítés és sok munka. A legnagyobb feladat: meg kell tanulnunk megszólítani az egyetemistákat úgy, hogy közben a hirdetett hit-tartalom ne sérüljön.

A konferencia résztvevői mindenekelőtt a témát ajándéknak és lehetőségnek látták, amely a saját személyes hitük megerősödését is szolgálta.

A KONFERENCIÁN KÉSZÜLT KÉPEK EZEN A LINKEN MEGTEKINTHETŐK: http://nagyl.tk/

2013-2014-es kurzusaink - 2013-04-08

Maurer Péter

2013/14 es tanévben induló kurzusaink letölthetők az alábbi linkeken:


Házirendünk alapjai - 2013-03-30

Németh Norbert

I. Általános rendelkezések
1. A Házirend alapelve a szakkollégisták kölcsönös tapintata és figyelmessége egymás iránt, különös tekintettel a nyugodt tanulásra, az éjszakai pihenésre, illetve az elmélkedéshez és az imához szükséges csendre!
2. A Házirend célja, hogy a II. János Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégium a jogszabályoknak, a szervezeti és működési szabályzatoknak, továbbá a Katolikus Egyházhoz kapcsolódó intézményként az Egyház szellemiségéhez illően működjön. A Házirend szakkollégiumi szabályzat, amelynek érvényre juttatása érdekében az SZMSZ-ben foglaltak szerint a szakkollégium Diákbizottsága, vezetősége és fenntartója jogosult eljárni.
3. A Házirend személyi hatálya kiterjed mindazokra, akik a II. János Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégiummal jogviszonyban vannak, valamint mindazokra, akik a Kollégium épületében ideiglenesen, vagy az intézménnyel kapcsolatos ügyek intézése ideje alatt tartózkodnak.
4. Időbeli hatálya kiterjed a Házirend és módosításainak kihirdetése napjától a visszavonásig.

A további instrukciók elolvashatók a DOKUMENTUMOK menüpontban feltöltött HÁZIREND.PDF - állományban!


Preambulum - 2013-03-30

Németh Norbert

PREAMBULUM
A Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspöke a II. János Pál Katolikus
Szakkollégiumot (továbbiakban: Szakkollégium) azzal a célkitűzéssel hozta létre, hogy a
Szakkollégium keresztény értelmiségieket neveljen.
A Szakkollégium Szombathelyen, a Hollán Ernő utca 4. szám alatt kezdte meg működését.
A Szakkollégium névadója II. Janos Pál pápa. Ő legyen példakép a szakkollégisták felé.

 


Ádventi Koli-hétvége (Lelkinap Ipacs Bence atya vezetésével) - 2013-01-12

Németh Norbert

2013. nov. 29. – nov.30.
Szakkollégium - Szombathely

„Készítsétek az Úr útját!” (Lk 3,5)

 

2013. nov. 29. (14.30) – nov.30.(14.00)

2013. nov. 29. (péntek)

14.40             ÉRKEZÉS
14.55             Lelkigyakorlat-nyitó gondolat (Norbert atya)
15.00             Előadás I./ Elmélkedés (ádventi gondolatok) I. – Ipacs Bence atya
16.00             Csend (közben gyónási lehetőség)
17.00-17.45   Szentségimádás
18.00             Szentmise - Ipacs Bence atya
19.00             Vacsora (a szakkoli adja az alaptakarmányt)
20.00             Film (A mások élete)

 

2013. nov.30. (Szombat)

8.30               Reggeli ima
8.45               Előadás (ádventi gondolatok) II. – Ipacs Bence atya
9.45               Kiscsoportos beszélgetés
10.45             Előadás (ádventi gondolatok) III. – Ipacs Bence atya
11.30             Csend (közben gyónási lehetőség)
12.00             Szentmise - Ipacs Bence atya
13.00             Ebéd (a szakkoli adja az alaptakarmányt)
13.45             Lelkinap lezárása (Norbert atya)


Szakkollégiumunk pótfelvételt hirdet - 2012-07-30

Németh Norbert

A II. János Pál Katolikus Szakkollégium 2013. augusztus 28-án tartotta a felvételi eljárás szóbeli fordulóját, amely során 16 új szakkollégista nyert felvételt az intézménybe. További 6 szabad férőhely (2 fiú és 4 lány számára) van a szakkollégiumban, amelyekre egy pótfelvételi eljárás során lesz lehetőségük bekerülni az egyetemistáknak. Az érdeklődők számára 2013. szeptember 17-én, kedden 9.00 órakor tartanak pótfelvételit.

A pótfelvételi, szakkollégiumi jelentkezés határideje: 2013. szeptember 13. (23:59) Postacím: 9700 Szombathely, Hollán Ernő utca 10-12. vagy e-mailen: szakkollegium@martinus.hu

 A pótfelvételi beszélgetés időpontja: 2013. szeptember 17. (09:00);

A pótfelvételi beszélgetés helyszíne: II. János Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégium, 9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 10-12.

Olyan keresztény fiatalokat várunk a szakkollégiumba, akik Szombathelyen tanulnak szeptembertől és szeretnének egy olyan helyen lakni, ami egyszerre szellemi műhely, nyüzsgő, vidám közösség és olyan hely, ahol a lélekben is rend születik.

Olyan jelentkezőket várunk, akik szeretnének kényelmes, jól felszerelt, egyetemhez közeli lakhelyet és szívesen fordítják az egyetemi éveiket arra, amire kapták azokat, vagyis tudományos, közösségi és lelki gyarapodásra.

 A felvételi törzslap letölthető a kollégium weblapjáról. A felvételi törzslaphoz csatolni kell:

·         kézzel és olvashatóan írt önéletrajzot,

·         motivációs levelet,

·         egy rövid esszét (négy téma közül egyet kell kidolgozni maximum 2-3 oldalban!)

1. téma: Milyen lenne az élet hit nélkül? Miért fontos vagy jó hinni? Mit vársz el egy hívő embertől?

2. téma: Az internet: áldás vagy átok. A net szerepe a felnövekvő generációk tudatformálásában.

3. téma: Keresztény Európa. Múlt, álom vagy valóság számodra?

4. téma: Mit jelent a szabadság és a kötelezettség, a jog és a kötelesség harmóniája számodra? 

·         1 db fényképet (színes igazolványkép),

·         egyházi ajánlást (plébános, lelkész, hitoktató, hittanár),

·         bizonyítványok másolatait (nyelvvizsga, érettségi, legutolsó félév iskolai bizonyítványának másolata),

·         egyetemistáknál és főiskolásoknál a legutolsó (aktív) félév indexmásolata (vagy ETR/Neptun kivonat)

A felvételivel, az induló szakkollégiummal kapcsolatos összes információért az egyetemi lelkészhez, dr. Németh Norbert atyához vagy Maurer Péterhez forduljanak bizalommal a szakkollegium@martinus.hu e-mail címen


Elkészült a Kollégium weblapja - 2012-07-29

Mucza Béla

Kedves Kollégisták és Dolgozók!

Örömmel értesítelek Benneteket, hogy elkészült a II. János Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégium weboldala. Természetesen még van mit alakítani rajta, de már publikálható formába van öntve.

A bemutatkozó videónk innen tölthető le!


Szálláslehetőség 2015 nyarára - 0000-00-00

Gaspari Gábor - titkár

CSEND, NYUGALOM, TÖRTÉNELMI KÖRNYEZET – SZÁLLÁS SZOMBAHELY BELVÁROSÁBAN KEDVEZŐ ÁRON!

 

Kedves Érdeklődők!

 

A II. János Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégium a nyári hónapokban szálláslehetőséget kínál.

Nyári szállás: július 1-től augusztus 20-ig.

Szombathely belvárosában, a Székesegyház és a Fő tér szomszédságában, csendes környezetbe várjuk vendégeinket! (SZOMBATHELY, HOLLÁN ERNŐ U. 10-12.)

A szakkollégiumunkban 7 önálló lakásban tudjuk elszállásolni a vendégeinket. A lakások kényelmes eloszlásúak konyha, fürdőszoba, mosógép, mikro, sütő, hűtőgép stb. található bennük. (Konyhaeszközök nincsenek.)

 

Össz. férőhely: 44 fő.

A-ép. 201. lakás (2x5 ágyas szoba)

C-ép. 202. lakás (1x4 ágyas szoba)

C-ép. 203 lakás (1x1 ágyas és 1x4 ágyas szoba)

D-ép 101. lakás (1x2 ágyas és 1x3 ágyas szoba)

D-ép. 102. lakás (2x4 ágyas szoba)

D-ép. 202. lakás (1x4 ágyas szoba)

D-ép. 201. lakás (2x4 ágyas szoba)

 

Többnyire csoportok elszállásolására optimális, de a lakások külön is kibérelhetőek.

Minden lakáshoz 1 vagy 2 db mágneskártya tartozik. A mágneskártyák nyitják a bejárati kaput, a lépcsőházat és a lakás ajtaját.

 

Igény szerint személygépkocsik részére zárt udvari parkolást is biztosítunk a szakkollégiumunk udvarán.

 

Áraink:

3000 Ft/fő/éj

+ 420 Ft idegenforgalmi adó (18 év feletti vendégeknél)

 

6-év alatt -30% -- 2000 Ft/fő/éj

 

Egyedi kedvezmény kérhető:

-          nagyobb csoportok esetében (20 fő felett) – csoportos bejelentő letöltése itt…

-          7 vendégéjszaka felett

 

Szállásfoglalás, információ:

Gaspari Gábor szakkollégiumi titkárnál

szakkollegium@martinus.hu

30/500-23-59

 

Szakkollégiumunkról bőven talál képeket a Galéria menü alatt!

 

SZERETETTEL VÁRJUK SZOMBATHELY SZÍVÉBEN!