Katolikus szakkollégiumok találkozója - 2013-04-21

Németh Norbert

A programsorozat célja, hogy győri, a soproni és szombathelyi Katolikus szakkollégiumban lakó hallgatók megismerhessék egymást és akár életre szóló barátságokat is köthessenek, különböző vetélkedők, játékos programok, lelki alkalmak során.
Az első találkozó a soproni Szent Pál és a győri Szent László szakkollégiumok részvételével történt Győrben. Eleinte az előbb említett két kollégium tartotta fenn a kapcsolatot.
Miután szeptemberben megnyitotta kapuit a II. János Pál Katolikus Szakkollégium Szombathelyen, vállaltuk, hogy ez az esemény nálunk kerüljön megrendezésre, 2013. április 12-13-án. A szakkollégisták pénteken estefelé érkeztek, a hosszú út után paprikás krumplival és forró teával vártuk őket. A vacsora után a vendégek és a házigazdák is megismerhették egymást a játékok során. Ezután egy Szentmisén vettünk részt, melyet Németh Norbert Atya, a szakkollégium igazgatója celebrált. Ezt követően a Szökős Néptáncegyüttes jóvoltából táncházon vehettünk részt. Az estét egy táncos mulattsággal zártuk.
Másnap a reggeli után, a felfrissülés érdekében számháborúztunk a Parkerdőben. Az éhes sereg visszatért a főhadiszállásra, ahol bolognai spagetti elfogyasztása után nehezen, bár, de elbúcsúztunk egymástól, az őszi viszontlátás reményében.
Reméljük, sikerül hagyományt teremtenünk, és megmarad a győri, a soproni és a szombathelyi Katolikus szakkollégiumok közötti jó kapcsolat.


EGYETEMI PASZTORÁCIÓS KONFERENCIA SZOMBATHELYEN - 2013-04-09

Németh Norbert

A Szombathelyi Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezte Hittel az egyetemen címmel a XIX. Egyetemi Pasztorációs Konferenciát (a Kárpát-medencében szolgáló egyetemi lelkészek számára) 2013. április 4. és 6. között a Martineum Felnőttképző Akadémián, Szombathelyen. A konferencia témáját a Katolikus Egyház tematikus éve adta, amit az egyetemen végzett szolgálathoz igyekeztek a résztvevő lelkészek aktualizálni, így születetett a konferencia címe is: „Hittel az egyetemen”. Az előadók többször is hangsúlyozták: „A Hit Éve ajándék és lehetőség”.

A keresztény hit biztos ismeretében, az abban való megerősödésben és a hitközvetítés speciális lehetőségeinek megismerésében kívánt segíteni a konferencia. A konferencia egyszerre biztosított lehetőséget a résztvevőknek a lelki töltekezésre és a továbbképzésre.

Céljaként négy területet jelölt meg: 1. A Kárpát-medence területén tevékenykedő egyetemi lelkészek számára továbbképzési és találkozási lehetőség biztosítása. 2. Az információcsere megkönnyítése, ötletek, tapasztalatok, módszerek megosztása. 3. Közös gondolkodás e sajátos lelkipásztori terület helyzetéről, változásairól, lehetőségeiről. 4. A jelenlévők megerősítése, bátorítása a kitartó munkára e missziós területen, az egyetemi pasztorációban.

A vallási tudatlanság a szegénység egy új, nagyon súlyos formájaként jelenik meg a világunkban. Sok esetben ez a „szegénység” érinti magukat az egyetemi lelkészségekhez tartozókat, vallásukat gyakorló egyetemistákat is. A Hittel az egyetemen mottóval megrendezett konferencián többször is szóba került (előnyeivel és nehézségeivel) az a közeg, ahol magát a szolgálatot végzik a lelkészek.

Az egyetemi élet különösképpen is missziós terület. A személytől személyig tartó kapcsolatok által kézről kézre adhatjuk a fiatalokat, szívtől szívig működő, nagyon személyes pasztorációban lehet csak közösségeket építeni. Hiteles létünk nagyobb jelentőségű, mint programjaink. Munkánkhoz életfogytig tartó tanulás kell, ez erőfeszítés és sok munka. A legnagyobb feladat: meg kell tanulnunk megszólítani az egyetemistákat úgy, hogy közben a hirdetett hit-tartalom ne sérüljön.

A konferencia résztvevői mindenekelőtt a témát ajándéknak és lehetőségnek látták, amely a saját személyes hitük megerősödését is szolgálta.

A KONFERENCIÁN KÉSZÜLT KÉPEK EZEN A LINKEN MEGTEKINTHETŐK: http://nagyl.tk/

2013-2014-es kurzusaink - 2013-04-08

Maurer Péter

2013/14 es tanévben induló kurzusaink letölthetők az alábbi linkeken:


Házirendünk alapjai - 2013-03-30

Németh Norbert

I. Általános rendelkezések
1. A Házirend alapelve a szakkollégisták kölcsönös tapintata és figyelmessége egymás iránt, különös tekintettel a nyugodt tanulásra, az éjszakai pihenésre, illetve az elmélkedéshez és az imához szükséges csendre!
2. A Házirend célja, hogy a II. János Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégium a jogszabályoknak, a szervezeti és működési szabályzatoknak, továbbá a Katolikus Egyházhoz kapcsolódó intézményként az Egyház szellemiségéhez illően működjön. A Házirend szakkollégiumi szabályzat, amelynek érvényre juttatása érdekében az SZMSZ-ben foglaltak szerint a szakkollégium Diákbizottsága, vezetősége és fenntartója jogosult eljárni.
3. A Házirend személyi hatálya kiterjed mindazokra, akik a II. János Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégiummal jogviszonyban vannak, valamint mindazokra, akik a Kollégium épületében ideiglenesen, vagy az intézménnyel kapcsolatos ügyek intézése ideje alatt tartózkodnak.
4. Időbeli hatálya kiterjed a Házirend és módosításainak kihirdetése napjától a visszavonásig.

A további instrukciók elolvashatók a DOKUMENTUMOK menüpontban feltöltött HÁZIREND.PDF - állományban!


Preambulum - 2013-03-30

Németh Norbert

PREAMBULUM
A Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspöke a II. János Pál Katolikus
Szakkollégiumot (továbbiakban: Szakkollégium) azzal a célkitűzéssel hozta létre, hogy a
Szakkollégium keresztény értelmiségieket neveljen.
A Szakkollégium Szombathelyen, a Hollán Ernő utca 4. szám alatt kezdte meg működését.
A Szakkollégium névadója II. Janos Pál pápa. Ő legyen példakép a szakkollégisták felé.

 


Ádventi Koli-hétvége (Lelkinap Ipacs Bence atya vezetésével) - 2013-01-12

Németh Norbert

2013. nov. 29. – nov.30.
Szakkollégium - Szombathely

„Készítsétek az Úr útját!” (Lk 3,5)

 

2013. nov. 29. (14.30) – nov.30.(14.00)

2013. nov. 29. (péntek)

14.40             ÉRKEZÉS
14.55             Lelkigyakorlat-nyitó gondolat (Norbert atya)
15.00             Előadás I./ Elmélkedés (ádventi gondolatok) I. – Ipacs Bence atya
16.00             Csend (közben gyónási lehetőség)
17.00-17.45   Szentségimádás
18.00             Szentmise - Ipacs Bence atya
19.00             Vacsora (a szakkoli adja az alaptakarmányt)
20.00             Film (A mások élete)

 

2013. nov.30. (Szombat)

8.30               Reggeli ima
8.45               Előadás (ádventi gondolatok) II. – Ipacs Bence atya
9.45               Kiscsoportos beszélgetés
10.45             Előadás (ádventi gondolatok) III. – Ipacs Bence atya
11.30             Csend (közben gyónási lehetőség)
12.00             Szentmise - Ipacs Bence atya
13.00             Ebéd (a szakkoli adja az alaptakarmányt)
13.45             Lelkinap lezárása (Norbert atya)


Szakkollégiumunk pótfelvételt hirdet - 2012-07-30

Németh Norbert

A II. János Pál Katolikus Szakkollégium 2013. augusztus 28-án tartotta a felvételi eljárás szóbeli fordulóját, amely során 16 új szakkollégista nyert felvételt az intézménybe. További 6 szabad férőhely (2 fiú és 4 lány számára) van a szakkollégiumban, amelyekre egy pótfelvételi eljárás során lesz lehetőségük bekerülni az egyetemistáknak. Az érdeklődők számára 2013. szeptember 17-én, kedden 9.00 órakor tartanak pótfelvételit.

A pótfelvételi, szakkollégiumi jelentkezés határideje: 2013. szeptember 13. (23:59) Postacím: 9700 Szombathely, Hollán Ernő utca 10-12. vagy e-mailen: szakkollegium@martinus.hu

 A pótfelvételi beszélgetés időpontja: 2013. szeptember 17. (09:00);

A pótfelvételi beszélgetés helyszíne: II. János Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégium, 9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 10-12.

Olyan keresztény fiatalokat várunk a szakkollégiumba, akik Szombathelyen tanulnak szeptembertől és szeretnének egy olyan helyen lakni, ami egyszerre szellemi műhely, nyüzsgő, vidám közösség és olyan hely, ahol a lélekben is rend születik.

Olyan jelentkezőket várunk, akik szeretnének kényelmes, jól felszerelt, egyetemhez közeli lakhelyet és szívesen fordítják az egyetemi éveiket arra, amire kapták azokat, vagyis tudományos, közösségi és lelki gyarapodásra.

 A felvételi törzslap letölthető a kollégium weblapjáról. A felvételi törzslaphoz csatolni kell:

·         kézzel és olvashatóan írt önéletrajzot,

·         motivációs levelet,

·         egy rövid esszét (négy téma közül egyet kell kidolgozni maximum 2-3 oldalban!)

1. téma: Milyen lenne az élet hit nélkül? Miért fontos vagy jó hinni? Mit vársz el egy hívő embertől?

2. téma: Az internet: áldás vagy átok. A net szerepe a felnövekvő generációk tudatformálásában.

3. téma: Keresztény Európa. Múlt, álom vagy valóság számodra?

4. téma: Mit jelent a szabadság és a kötelezettség, a jog és a kötelesség harmóniája számodra? 

·         1 db fényképet (színes igazolványkép),

·         egyházi ajánlást (plébános, lelkész, hitoktató, hittanár),

·         bizonyítványok másolatait (nyelvvizsga, érettségi, legutolsó félév iskolai bizonyítványának másolata),

·         egyetemistáknál és főiskolásoknál a legutolsó (aktív) félév indexmásolata (vagy ETR/Neptun kivonat)

A felvételivel, az induló szakkollégiummal kapcsolatos összes információért az egyetemi lelkészhez, dr. Németh Norbert atyához vagy Maurer Péterhez forduljanak bizalommal a szakkollegium@martinus.hu e-mail címen


Elkészült a Kollégium weblapja - 2012-07-29

Mucza Béla

Kedves Kollégisták és Dolgozók!

Örömmel értesítelek Benneteket, hogy elkészült a II. János Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégium weboldala. Természetesen még van mit alakítani rajta, de már publikálható formába van öntve.

A bemutatkozó videónk innen tölthető le!


Szálláslehetőség 2015 nyarára - 0000-00-00

Gaspari Gábor - titkár

CSEND, NYUGALOM, TÖRTÉNELMI KÖRNYEZET – SZÁLLÁS SZOMBAHELY BELVÁROSÁBAN KEDVEZŐ ÁRON!

 

Kedves Érdeklődők!

 

A II. János Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégium a nyári hónapokban szálláslehetőséget kínál.

Nyári szállás: július 1-től augusztus 20-ig.

Szombathely belvárosában, a Székesegyház és a Fő tér szomszédságában, csendes környezetbe várjuk vendégeinket! (SZOMBATHELY, HOLLÁN ERNŐ U. 10-12.)

A szakkollégiumunkban 7 önálló lakásban tudjuk elszállásolni a vendégeinket. A lakások kényelmes eloszlásúak konyha, fürdőszoba, mosógép, mikro, sütő, hűtőgép stb. található bennük. (Konyhaeszközök nincsenek.)

 

Össz. férőhely: 44 fő.

A-ép. 201. lakás (2x5 ágyas szoba)

C-ép. 202. lakás (1x4 ágyas szoba)

C-ép. 203 lakás (1x1 ágyas és 1x4 ágyas szoba)

D-ép 101. lakás (1x2 ágyas és 1x3 ágyas szoba)

D-ép. 102. lakás (2x4 ágyas szoba)

D-ép. 202. lakás (1x4 ágyas szoba)

D-ép. 201. lakás (2x4 ágyas szoba)

 

Többnyire csoportok elszállásolására optimális, de a lakások külön is kibérelhetőek.

Minden lakáshoz 1 vagy 2 db mágneskártya tartozik. A mágneskártyák nyitják a bejárati kaput, a lépcsőházat és a lakás ajtaját.

 

Igény szerint személygépkocsik részére zárt udvari parkolást is biztosítunk a szakkollégiumunk udvarán.

 

Áraink:

3000 Ft/fő/éj

+ 420 Ft idegenforgalmi adó (18 év feletti vendégeknél)

 

6-év alatt -30% -- 2000 Ft/fő/éj

 

Egyedi kedvezmény kérhető:

-          nagyobb csoportok esetében (20 fő felett) – csoportos bejelentő letöltése itt…

-          7 vendégéjszaka felett

 

Szállásfoglalás, információ:

Gaspari Gábor szakkollégiumi titkárnál

szakkollegium@martinus.hu

30/500-23-59

 

Szakkollégiumunkról bőven talál képeket a Galéria menü alatt!

 

SZERETETTEL VÁRJUK SZOMBATHELY SZÍVÉBEN!