Egyetemi lelkészség nyitott előadásai

Az ELTE szombathelyi kampuszán 2018. február 26-án tartotta Dr. Németh Norbert egyetemi lelkész és Éger Csaba pszichológus a tavaszi előadássorozat első előadását Milyen az én Istenem? – Istenképek teológiai és pszichológiai megközelítésben címmel.

Párbeszédben a teológia és a pszichológia mottóval hirdette meg az idei szemeszterben az Egyetemi Lelkészség nyitott előadásait. Az előadás ötletéről Norbert atya a következőket mondta: „Teológia és pszichológia kéz a kézben, nem riválisokként, hanem testvérként akarnak megjelenni az idei félév előadásaiban, ugyanazokat a kérdéseket akarjuk ennek a két tudománynak az oldaláról megközelíteni. Határterületek lesznek a témáink, ahol mindkét terület ’kicsit mondja a magáét’, mégis látni fogjuk, mennyire összefügg ez a kettő.”
Az istenképek témája olyan alapvető kérdés, mely az istenkapcsolatunkat, emberi kapcsolatainkat és az önmagunkkal való kapcsolatunkat is alapjaiban meghatározza. A pszichológia az Isten és az ember kapcsolatából az emberre tud fókuszálni, míg a teológia inkább a kinyilatkoztatott Istent közvetíti.
“Az Isten teljes valójában befogadhatatlan és túlmutat az emberi felfogó- és megértőképességen. Ezzel együtt azonban a hívő ember nem csak, hogy kapcsolatban áll vele, hanem az élete alapvető irányait és döntéshozatlai stratégiáit az istenkapcsolata mentén rendezi. A paradoxont, hogy az Isten befogadhtatlan és mégis életünk központját képezi, az Isten belső leképezésén keresztül oldja fel az ember. Ezáltal egy kicsit megfoghatóvá válik a megfoghatatlan.” – magyarázta a pszichológus.
„Ahány ember, annyi istenkép. Természetesen attól az Isten valósága még egyféle, nincs annyi isten, ahány bennünk élő istenkép. Az emberi tapasztalat viszont kezdettől fogva azt mutatja, hogy a bennünk kialakult szubjektív kép és Isten objektív valósága nagyon sokszor csak részben vagy egyáltalán nem fedi egymást. Ezt az Istenről alkotott, bennünk élő szubjektív képet hívjuk istenképnek, melyet több tényező alakít, s melynek formálása és ápolása – a kereszténység meggyőződése szerint – az elsődleges életfeladatunk.” – hangzott el az előadásban.
Az előadásból kiderült, hogy az istenkép az Isten valóságából és az ember megéléseiből, tapasztalataiból táplálkozik. Felhívja a figyelmet az előadó, hogy az Istenhez fűződő kapcsolatunkban is központi szerepet játszik a korai gyermekkorunkban megtapasztalt kötődési mintázat. “Ekkor tapasztaljuk meg először, hogy szerethetőek, figyelemre méltóak és értékesek vagyunk-e.” – ismerteti Éger Csaba. Az elődadó rámutat, hogy ezt a “földi” tapsztalatot  rávetítjük az Istenhez fűződő kapcsolatunkra is. Az Istenről alkotott torz – az Isten valóságával nem összeegyeztethető – képünk annak  a dinamikának mentén alakulhat ki, hogy az túlnyomó részben az ember megéléseiből és nem az Isten valóságából – a kinyilatkoztatásból – táplálkozik.
Később a korai kötődési mintázatok kiegészülnek további, az istenkapcsolat megélése mentén megtapasztalt, érzelmekkel amelyek a meglévő istenképünket tovább alakítják.
Az előadás utolsó részében mégegyszer felhívják az előadók a hallgatóság figyelmét az istenkép tudatos alakításának lehetőségére, amely által a valóságos Isten közelségét tapasztalhatjuk meg. Ezzel összefügésben ismertet a pszichológus megkülönböztetési és önismereti technikákat amelyek segíthetnek abban, hogy az esetleges világi sebzettségeinket az Isten valóságától külön lássuk és az isteni valósághoz – a kinyilatkoztatáson keresztül – minél közelebb kerüljünk.

A teljes előadás ezen a linken megtekinthetőhttps://sek.videotorium.hu/hu/recordings/19185

A következő előadást Szenvedés válaszok nélkül  Amikor nincs miért, csak hogyan. A szenvedés kérdése a hit és a pszichológia szempontjából címmel tartja Dr. Németh Norbert atya és Éger Csaba pszichológus 2018. március 12-én, hétfőn 18.00 órakor az ELTE Savaria Egyetemi Központ „C” épület nagy előadótermében (Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.).

Szeretettel várunk mindenkit!