Nagyböjti hétvége a szombathelyi II. János Pál Katolikus Szakkollégiumban

A II. János Pál Katolikus Szakkollégium diákjai hétvégi lelkigyakorlaton vettek részt április 8-10. között. A lelkigyakorlat alatt a kollégiumban igazgatónk silentium-ot hirdetett, ezzel hozzásegítve minket a belső lecsendesedéshez is.

A hétvége két irányadó mondata a következők voltak:
„Az Ige ajándék. A másik ember ajándék.” Ferenc pápa
„Alkoss! Magadból adj csodát! Hegyeket mozgató őserő van benned. Merd megtenni azt, amiért világra születtél! Add át ajándékaidat, s így a világot tovább teremtő Istennek társa leszel!” Böjte Csaba

Április 8-án Gaspari Gábor szakkollégiumi igazgató megtartotta a hétvége nyitó eseményét, és osztotta meg velünk az előttünk álló lelkigyakorlattal kapcsolatos gondolatait.
Ezután Berkeczi Szabolcs SDB imaórája következett, ahol a központi kérdés a „mi az igazság?” volt. Az imaóra alkalmával Szabolcs testvér számos hétköznapi példát is bemutatott a témában, továbbá úgy érezhettük, hogy az interaktív feladatoknak hála, mi is aktív részvevői voltunk előadásának.
Este 8 órakor kollégiumunk kápolnájában virrasztás és szentségimádás vette kezdetét. Kollégiumunk lakói az este folyamán egészen 23:30-ig imádkozhattak, elmélkedhettek az oltáriszentség színe előtt.

Szombat délelőtt az evangélikus templomba indultunk, ahol Menyes Gyula evangélikus parókus nagyböjti előadását hallgattuk meg. A parókus úr beszédében kihangsúlyozta az evangélikus és katolikus böjt hasonlóságait, de a különbségekre is rávilágított. Jó érzéssel töltött el minket, hogy a találkozás által erősítettük a keresztény egyházak közötti köteléket.

Ezután Köbli Tamás atya, szakkollégiumunk spirituálisa tartott számunkra imaórát, ahol a Tékozló fiú történetét elemeztük részletesen. Úgy gondolom, hogy ez a példabeszéd napjainkban is aktuális tanításokat hordoz, mivel rámutat az elengedés, megbocsájtás, és visszatalálás fontosságára és szerepére.  A kollégium lakóinak a hétvége folyamán lehetősége volt a nagyböjti szentgyónás elvégzésére is, Tamás atyának hála.
A hétvége alkalmával kapott leli táplálék mellett a testünket is tápláltuk közös étkezések alkalmával a Brenner Kollégiumban, természetesen a böjtnek megfelelően.

A délutánra tervezett szabadtéri keresztutunkat a Kálvárián szerettük volna megvalósítani, viszont ennek az időjárás sajnálatos módon nem kedvezett, így a Zárdatemplomot választottuk helyszínnek. A keresztút stációit szakkollégisták olvasták fel. A délután folyamán 4-5 fős csoportokban elmélkedés vette kezdetét, ahol a hála, a böjt és a közösség voltak a fő témák. A kiscsoportos alkalomnak köszönhetően, lehetőség nyílt a mélyebb beszélgetésekre is. A visszajelzések alapján ez az alkalom sokak számára meghatározó élmény volt, és a lelki feltöltődést is nagyban segítette.
Az estét a szakkollégisták által vezetett rózsafűzérrel kezdtük el, majd a vacsora után a Kórus című filmet tekintettük meg.

A vasárnapi nap az elcsendesedésé volt. Napközben a kollégium lakói a közeledő egyetemi számonkérésekre készültek. Este az Óra Krisztián atya által bemutatott ESTI8-as szentmise zárta le a nagyböjti lelkigyakorlatunkat, ahol szakkollégiumunk lakói ministráltak és zenéltek.
Az imaalkalmak, közösen végezett keresztút, beszélgetések, közös virrasztás mind-mind erősítették közösségünket, hangsúlyozták összetartozásunkat, és erősítették hitünket.

Köszönjük szépen mindenkinek, aki hozzájárult a hétvége meghitt, lelkiséggel átitatott, tartalmas mivoltához!

A programot az EKCP-KP-1-2022/3-000082 pályázat támogatta.

Németh Zsófia szakkollégista
Fotó: Pozmics Luca, Eklics Péter, Gaspari Gábor