2022. Te Deum, ballagás és ösztöndíjak átadása a Szakkollégiumban

Év végi hálaadó Te Deum ünnepi szentmisét tartott a II. János Pál Katolikus Szakkollégium és a Szombathelyi Egyetemi Lelkészség május 18-án. Ezen a rendezvényen búcsúztak a szakkollégium ballagói, valamint elismerések és ösztöndíjak átadására is sor került.

A hagyományosan a Jézus Szíve Zárdatemplomban rendezett szentmisét Fekete Szabolcs Benedek, a Szombathelyi Egyházmegye segédpüspöke mutatta be. Köbli Tamás atya szakkollégium spirituálisa, egyetemi lelkész és Andrásfalvy Jánost szalézi tartományfőnök atya koncelebrálásában.

Az ünnepséget jelenlétével megtisztelte Lenkai Nóra, az ELTE rektori biztosa, Karamánné dr. Pakai Annamária a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának szombathelyi igazgatója, több egyetemi oktató, az ELTE HÖK Savaria képviselői, a szakkollégium munkatársai és segítői valamint a domonkos nővérek is.

Szabolcs püspök atya homíliájában kiemelte: Az ünnepek arra alkalmasak, hogy megálljunk és hálát adjunk a Mindenhatónak az elmúlt időszak örömeiért és bánataiért. Hasonlóan az aranymosó régi munkájához, akik a patakok medrét átrostálva a szennyeződést eltávolítva találták meg az igazi értéket, a csillogó aranyat. Értékeljük mindazt a tudást, élményeket és kegyelmet, amivel az elmúlt tanév során gazdagodni tudtunk.
A szakkollégiumból idén öten ballagnak: Bizey-Nagy Gabriella, Bódi Regina, Csigó Anita, Szedresi Eszter és Zsédely Petra, akik a ballagási tarisznya mellé emlékül az intézmény névadójának másodlagos ereklyéjét – pápai reverendájának darabkáját – képbe foglalva vehették át Gaspari Gábor igazgatótól.

Az ünnepségen II. János Pál Kiválósági Ösztöndíjat kapott Boncz Dorottya, Gulyás Bálint, Nagy Henrietta, Péter Petra, Pozmics Luca és Tuboly Eszter. Az egyszeri pénzjutalommal járó, egy félévre pályázat útján elnyerhető elismerés célja a tanulmányi és tudományos, művészeti és kulturális, sport, valamint közösségi tevékenységben megnyilvánuló hallgatói kiválóság támogatása, illetve ösztönzése. Az ösztöndíjat odaítélő II. János Pál Szakkollégium Alapítvány értékes pályázatukért könyvjutalmat adományozott Gyuk Bendegúznak, Németh Zsófiának, Varga Viviennek és Xeravits Sárának.
Az ösztöndíjakat és a könyvjutalmakat Nagy Zsolt a II. János Pál Szakkollégiumért Alapítvány kuratóriumi elnöke adta át.
Átadták a szakkollégisták által szakkollégistáknak adományozott Szent Márton- és Őrláng-díjakat is. A hallgatók a lakáskapitányok és a Diákbizottság javaslatára titkos szavazással döntik el, kiket illetnek meg leginkább az elismerések, akiket a közösség nevében kedves ajándékkal lepnek meg.

A Szent Márton-díjat az a szakkollégista kaphatja, aki önzetlenül a legtöbbet segített szakkollégista társain akár lelki vigasztalással, akár fizikai tettel, valamint aktív, figyelmes ember, aki a szakkollégium szellemiségéhez méltó életet él. Idén az elismerésben Pozmics Luca részesült.
Az Őrláng-díjat a szakkollégium imaéletének meghatározó alakja veheti át, aki a legtöbb lelki alkalmon tevékenyen részt vett, imaélete mély és példaértékű, imádságos lelkülete a szakkollégistákra is hatással van. A kitüntetés ezúttal Gulyás Bálintot illette meg.

A szentmisén és az est folyamán a szakkollégium ének- és zenekara és Nagy Henrietta szakkollégista közreműködött.
A szentmisét követően ünnepi fogadás várta a résztvevőket.

A programot az EKCP-KP-1-2022/3-000082 pályázat támogatta.

Szöveg és fotó: Kleinhappel Miklós, Gaspari Gábor