Jubilál a szakkollégium

Tízéves az ELTE partnerintézménye, a szombathelyi II. János Pál Katolikus Szakkollégium. Ebből az alkalomból a közösség támogatói díszvacsorát rendezett, amelyen a felsőoktatási intézmény, az egyházmegye és a szakkollégium képviselői aláírták a 2017-ben megkötött együttműködési megállapodás folytatásáról szóló dokumentumot, amely egyebek mellett az egyetemi lelkészség működését garantálja a Savaria Egyetemi Központban.

A Brenner János Általános Iskola és Gimnáziumban szeptember 30-án megtartott ünnepségen Gaspari Gábor igazgató köszöntőjében – felidézve a kezdeteket – úgy fogalmazott, hogy egy évtizeddel ezelőtt a Szombathelyi Egyházmegye vezetése mert nagyot álmodni, és a korábban püspöki sörháznak épült belvárosi műemléképületben, a Hollán Ernő utca 10–12-ben megalapította a II. János Pál Katolikus Szakkollégiumot.

Az intézmény alapító okiratban megfogalmazott célja, hogy keresztény értelmiségieket neveljen a szolidáris társadalom építésére, az igazságosság szolgálatára, az értelmi képzés, a szaktudás erősítése, a morális és közösségi életvitel, a társadalmi érzékenység és a lelkiség elmélyítése révén.

A II. János Pál Katolikus Szakkollégium hidat képez a különböző tudományterületek, keresztény hittestvéreink és a Szombathelyen található felsőoktatási intézmények között is: a kétfordulós felvételi eljáráson sikeresen szerepelt lakói többek között sportszakosok, gépészmérnökök, tanítók, szülésznők, akik között katolikusok, evangélikusok és reformátusok, főképp az Eötvös Loránd Tudományegyetem, de a Pécsi Tudományegyetem, valamint a Győri Hittudományi Főiskola hallgatói is megtalálhatók.

Gaspari Gábor szavai szerint az egyetlen szombathelyi székhelyű szakkollégium munkájának eredményét az bizonyítja a legjobban, hogy tíz év elteltével is telt házzal működik, az intézmény mind az ötven férőhelyét vasi megyeszékhelyen tanuló egyetemista tölti meg.

A szakkollégium a tanulmányok, a közösség és a lelkiség pillérein áll. Ezekről szólva elhangzott, az intézmény eddigi kurzusainak – szám szerint huszonnégynek – döntő részét az ELTE tanulmányi rendszere befogadta, ezek elvégzéséért kreditek és a szakkollégium által kiállított Diploma Supplement jár. Az egyetemistákat saját, éjjel–nappal nyitva tartó kápolna várja, ahol a lélek is nyugalmat talál. A szakkollégisták igényes lakásokban élnek, lakókörnyezetükre vigyáznak, szépítik azt.

A köszöntők sorát folytató Székely János megyéspüspök úgy fogalmazott, a szakkollégium a Szombathelyi Egyházmegye ékköve, büszkesége és öröme.

Az intézmény névadójáról szólva a megyéspüspök kifejtette, II. János Pálnak szívügye volt a fiatalokkal való foglalkozás, jellemző, hogy akkor is köztük volt, amikor püspökké nevezték ki. Az őt ért tragédiák sorozata nem ingatta meg a hitét, hanem még inkább követte Istent. Szavaiból különleges keresztény emberkép sugárzott.

Székely János úgy fogalmazott, hogy a szakkollégisták akkor találkozhatnak az evangéliumból fakadó gazdagsággal, amikor felnőtt egyéniségük születőben van, ezért ez a négy–öt év meghatározza későbbi életüket.

Németh Norbert alapító igazgató, aki Rómából érkezett haza az ünnepségre, ahol a Pápai Magyar Intézet rektori feladatait látja el, beszédében kiemelte, az egyháznak mondanivalója van az egyetemi polgárok számára. Hozzátette, a szakkollégium az egyházi felsőoktatás fontos színhelye, amely tudásra, közösségre és lelkiségre nevel, a keresztény küldetésbe vonja be a fiatalokat. Az intézményben a személyre figyelnek, a közösség tartást, lelki növekedést ad.
A szakkollégium elválaszthatatlan az egyetemi lelkészségtől, Németh Norbert ezeket egymás ikertestvéreinek nevezte.

Az együttműködési szerződés aláírását követően Lenkai Nóra, a Savaria Egyetemi Központ rektori biztosa az Eötvös Loránd Tudományegyetem nevében köszöntötte a jelenlévőket.
Mint elmondta, az ELTE, a Szombathelyi Egyházmegye Katolikus Egyetemi Lelkészsége, valamint a II. János Pál Katolikus Szakkollégium folytatódó együttműködése a feleknek kölcsönösen előnyös lehetőségeket biztosítanak.

A rektori biztos hangsúlyozta, az egyetem tanító–nevelő munkája nem lehet eredményes, ha nem adja meg a lehetőséget hallgatói számára, hogy azok saját személyiségükön, hitükön átszűrve értelmezhessék a tudományt és a kultúrát. Az egyetemistákból pedig nem válhatnak sikeres emberek, amennyiben nem ragadják meg azokat a lehetőségeket, amelyek szemeiket kinyitják a világ működésének csodáira, kultúránk léleknemesítő értékeire és a hit erejére, amely ezeket mozgásban, életben tartja.

Az ünnepségen Balázsy Péter megyei főjegyző a Vas Megyei Közgyűlés nevében a jubileum alkalmából emléklapot adott át a szakkollégium közösségének.

A szakkollégisták műsorral is készültek. Négyen (Péter Petra, Pozmics Luca, Veisz Helga és Gulyás Bálint) vetített előadáson mutatták be az intézményt. A hallgatói közösség – Péter Petra által koreografált – néptáncos produkcióval szórakoztatta a megjelenteket. Nagy Henrietta prózát adott elő, Boncz Dorottya énekelt. Németh Béla titkár pedig borbemutatót tartott.
A szakkollégium az esten adományokat is gyűjtött: a tornaterem felújítására, a tornaszerek pótlására, a szakkollégiumi ösztöndíjalapba, valamint lelki és közösségi programok támogatására várta a felajánlásokat.

Kleinhappel Miklós – Fotó: Büki László