Vegyétek kézbe a Bibliát!

  • Veni Sancte – 2023

Veni Sancte szentmisét tartott a II. János Pál Katolikus Szakkollégium és az Egyetemi Lelkészség Szombathelyen.
Szeptember 20-án hívta segítségül a Szentlelket és tartotta meg tanévnyitó Veni Sancte szentmiséjét a szombathelyi II. János Pál Katolikus Szakkollégium és az ELTE Egyetemi Lelkészsége. A legszentebb áldozatot Székely János megyésfőpásztor mutatta be a Zárdatemplomban, az Egyetemi Lelkészség templomában. Koncelebráltak Bejczi Tibor OP atya, a szakkollégium új spirituálisa és újonnan kinevezett egyetemi lelkész, valamint Bodorkós Áron atya, az ESTI 8-as egyetemi szentmisék koordinátora.

A főpásztor homíliájában két jó tanácsod is adott az egyetemistáknak: „Vegyétek kézbe a Bibliát!” A buzdításban arra hívta fel a figyelmet püspök úr, hogy a világot megváltoztató könyv az életünket is képes megváltoztatni.
Másodsorban pedig azt kérte az egyetemistáktól, hogy legyenek elfogadók, ne a hiányosságokat, a hibákat keressék, hanem lássák meg a tanulmányaik során a kapott jót. Ne kedvetlenül, hanem pozitív szemlélettel fogadják be az ismereteket, hogy az valóban a gyarapodásukra szolgáljon.
A szentmise zenei szolgálatát a szakkollégisták zenekara és kórusa szolgáltatta.

A lelkiek után a Bárka-pincében megtartott fogadásra is a szakkollégisták készültek műsorral.
Nagy öröm volt számunkra, hogy a Pécsi Tudományegyetem szombathelyi képzési helyszínén tanuló egyetemisták is képviseltették magukat ünnepségünkön.
A Veni Sanctét megtisztelet jelenlétével az ELTE részéről Lenkai Nóra rektori biztos és dr. Lenner Tibor a BDPK igazgatója, valamint Karamánné dr. Pakai Annamária a PTE szombathelyi igazgatója, a domonkos nővérek, szalézi szerzetes barátunk, egyetemi kollégák és szakkollégiumi munkatársak.

Gaspari Gábor igazgató
Fotó: Kleinhappel Miklós ELTE